درباره

باید گفت که رباتیک علمی نا محدود است که این رشته قابلیت هماهنگ شدن با تمامی رشته های فنی, مهندسی , پزشکی و.... را داراست. که حدودا در 10 سال اخیر که این علم در کشور پایه گذاری شده و بنا گردیده است کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران , امروزه یکی از سردمداران و پیشتازان علم رباتیک در دنیاست وپیشرفت کشور در به کار گیری این علم در صنایع تولیدی , نظامی و.... به صورت روز افزون می باشد

.......................................................................

جوایز مسابقات رباتیک

هزینه ثبت نام مسابقات رباتیک

راه ارتباطی و پیام رسانی شما به ما:
sahab95@chmail.ir
تمامی اخبار و اطلاع رسانی های ما به شما:
 
 
========================================
Powered by : Arian Ronak IT Co. 1395