درباره

موشک آبی چیست؟

همه ی ما با موشک های سوختی آشنایی مختصری داریم و شکلشون رو حدأقل یک بار از طریق تلویزیون، اینترنت و … دیدیم، موشک آبی طرح کلی آن شبیه موشک های سوختی است فقط به جای گازهای مشتعل از خروجی آن (که اسم تخصصیش نازل هست) آب با فشار زیاد خارج می شود، اساس کار موشک بر اساس قانون سوم نیوتن است طبق قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس العملی است آب از نازل موشک با فشار زیاد خارج می شود و نیرویی به سمت پایین به هوای اطراف موشک وارد می کند و چون هر عملی را عکس العملی است هوای اطرافموشک نیز نیرویی به همان اندازه ولی در جهت بالا به موشک وارد می کند و باعث به سمت بالا حرکت کردن موشک می شود.

-----------------------------------

نجات محموله فضایی (نجات تخم مرغ) چیست؟

مسابقات نجات تخم مرغ یا چالش جاذبه اولین بار توسط ناسا مطرح شد.هدف اصلی ازطراحی این مسابقات در دنیا نیزکسب ایده هایی برای طراحی و ساخت سازه ها و مکانیزم های است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب کاوشگر ها به سیارات دیگر و همچنین به حداقل رساندن آسیب های وارد بر این کاوشگر ها یاری کند. چرا که کاوشگرها بايد در درون سازه هايي قرار گيرند که پس از برخورد با سياره ها و اجرام آسماني بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگي و با حفظ دستگاه هاي درون خود ، با کم ترين خسارت بر سطح سياره ي مورد نظر نشسته و به کاوش و بررسي پردازند و اطلاعات کسب شده را به زمين ارسال کنند. همچنین ارایه ایده های برای کاهش آسیب به بسته هایی که از طریق هواپیما برای کمک رسانی به مناطق مختلف فرستاده می شود.
تخم مرغ به دلیل حساسیت و ظرافتی که دارد ,برای اتخاذ ایده های مناسب در این مسابقه مور استفاده قرار گرفته است,لذا برای شرکت در این مسابقات میبایست سازه های خاصی ساخته شود و تخم مرغ به گونه ای در آن جاسازی شود که با سقوط سازه از ارتفاع مشخص ,تخم مرغ کمترین آسیب را ببیند.

------------------------------------

جوایز مسابقات هوافضا

هزینه های ثبت نام مسابقات هوافضا

راه ارتباطی و پیام رسانی شما به ما:
sahab95@chmail.ir
تمامی اخبار و اطلاع رسانی های ما به شما:
 
 
========================================
Powered by : Arian Ronak IT Co. 1395