درباره

معرفی اجمالی رشته سازه های ماکارونی

این سازه ها در مقیاس کوچکتر نسبت به مقیاس واقعی طراحی و توسط ماکارونی و چسب ساخته می شوند و پس از ساخت بارگذاری می شوند، و در واقع سازه ای که بار بیشتری تحمل می کند، موفق تر خواهد بود.

اهداف برگزاری این مسابقات، آشنایی دانش آموزان با رشته های مهندسی، نحوه باربری سازه ها و نیروهای کششی و فشاری، عملیاتی کردن دانش مهندسی سازه از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

در واقع برگزاری چنین مسابقاتی باعث می شود دانش اموزان با حداقل کردن وزن سازه و بهینه کردن سازه ها با پروژه های پل سازی آشنایی بهتری پیدا کنند و همچنین این مسابقات باعث ایجاد خلاقیت و نوآوری در ساخت سازه ها می شود.

------------------------------------------------------

جوایز مسابقات سازه های ماکارونی

هزینه ثبت نام مسابقات ماکارونی

راه ارتباطی و پیام رسانی شما به ما:
sahab95@chmail.ir
تمامی اخبار و اطلاع رسانی های ما به شما:
 
 
========================================
Powered by : Arian Ronak IT Co. 1395